A Tudatosság Iskolája online tananyag

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Tudatosság Iskolája KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: :   1067 Budapest,Szondy u.18. 2/33.

Az adatkezelő elérhetősége: online@atudatossagiskolaja.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Tudatosság Iskolája KFT. munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 5 éven belül törlésre kerülnek.

 

Adatfeldolgozók:

Név: KBOSS.hu Kft., (www.szamlazz.hu)

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Email cím: info@szamlazz.hu

 

Név: BarionPaymentZrt. (barion.com)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Email cím: support@barion.com

 

Név: Skycentrum Betéti Társaság (www.marketingszoftverek.hu, MailMaster rendszer)

Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Email cím: mailmaster@marketingszoftverek.hu

 

 

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

személyes adatainak helyesbítését,

személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH kérelem elbírálása folyamatban. (Bejelentés: 2017.11.04. Az adatkezelés ideiglenesen megkezdve 2017.11.04-én.)